Kontakt: tkalbion@seznam.cz
dnes má svátek:


Česká tábornická unie
TÁBORNICKÝ KLUB ALBION


TK Albion byl založen skupinkou nadšenců na podzim roku 1996, k vlastní registraci došlo v lednu roku 1997.

TK Albion je otevřenou organizací, která na základě společných zájmů sdružuje děti, mládež a dospělé. Společným poutem těchto různých věkových kategorií je dobrý vztah nejen k přírodě, ale i k sobě navzájem. Za prioritní považujeme práci s dětmi s cílem vychovávat je k samostatnosti, lásce k přírodě a dobrým mezilidským vztahům.

Oddílové schůzky se konají pravidelně 1x týdně. O sobotách a nedělích pořádáme výpravy do přírody v blízkém okolí Brna, návštěvy plaveckých stadionů či muzeí a výstav. V době hlavních školních prázdnin, ale i v době prázdnin podzimních a velikonočních organizujeme dětské tábory a expedice. Veškeré aktivity dětí probíhají pod dozorem zkušených vedoucích, jež zcela vyhovují kvalifikačním požadavkům MŠ MT ČR pro tuto činnost.

TK Albion je organizací s vlastní právní subjektivitou, dobrovolně sdruženou v České tábornické unii. Česká tábornická unie vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradici České tábornické unie z let 1968-70 a tradice historického trampského hnutí.

robert mahr © 2008